Kan het beter?

Kan het beter? Wat kunt u doen?

Neem op korte termijn contact op met Voetzorg de Vrije Voet. Vertel wat u dwars zit of waar u vragen over heeft. Misschien kan dit gelijk tijdens het eerste contact. Anders maken we er een afspraak voor. U kunt mij bellen, appen, mailen, schrijven, net wat u het fijnst vindt. Ik neem altijd weer contact met u op als contact niet meteen tot stand komt. 

Durf duidelijk en direct te zijn. Dat maakt het voor mij gemakkelijker om te begrijpen wat er aan de hand is. U bent altijd welkom, voel u vrij om uw mening te delen. 

Door mijn lidmaatschap van ProVoet ben ik automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie uiterlijke verzorging. Als we er samen niet uitkomen, kunt u daar ook eenvoudig uw klacht melden. 

Hier vindt u alle informatie hierover, en ook het standaard formulier: 
https://mijn.provoet.nl/node/109
De klachtenfunctionaris is rechtstreeks te bereiken via: 
klachtenfunctionaris@provoet.nl. Hier kunt u ook uw klachtenformulier naar toe mailen. 
Er zijn voor u geen kosten aan verbonden. 

Dit gaat ook over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz). Hier leest u er meer over.

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Doelstelling van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz):
Uit onderzoek blijkt dat mensen niet altijd tevreden zijn over de manier waarop zorgverleners hun klacht afhandelen. De afhandeling van een klacht duurt lang en gebeurt op een onpersoonlijke manier. Mensen willen zich gehoord voelen. En zij willen dat anderen in de toekomst niet hetzelfde overkomt. Zorgverleners leren van klachten en ongewenste gebeurtenissen in de zorg. 

Doel van de Wkkgz is dan ook: openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen en ervan leren. Om zo gezamenlijk de zorg te verbeteren.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg regelt in het kort het volgende:

  • Een betere en snelle aanpak van klachten
  • Zorgmedewerkers kunnen veilig incidenten melden
  • Cliënt krijgt sterkere positie
  • Uitbreiding meldplicht zorgaanbieder

Meer informatie over de Wkkgz kunt u lezen via deze link van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg/